راهنمای نصب سرسیلندر دارسو

راهنمای نصب سرسیلندر دارسو : مدل XU7 JP/L3

مشتری گرامی سرسیلندر دارسو

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمند است قبل از هرگونه اقدام ، این کتابچه راهنما را با دقت مطالعه نموده و سپس نسبت به مونتاژ قطعات سرسیلندر و نصب مجموعه اقدام نمایید.

با توجه به نقش مهم و تعیین کننده قطعات و سیستمهای جانبی موتور در عملکرد سرسیلندر خریداری شده، لازم است صحت قطعات و سیستمهای مذکور با دقت بالایی کنترل گردد که شرح آن به اختصار بیان می گردد:

 1. کنترل صحت قطعات زیر مجموعه مونتاژی و استفاده از قطعات اصل
 2. کنترل فرایند مونتاژ مجموعه سرسیلندر مطابق مندرجات کتابچه
 3. کنترل سیستم خنک کاری موتور و قطعات مربوطه
 4. کنترل سیستم روغنکاری موتور و قطعات مربوطه
 5. کنترل بلوک سیلندر
 6. کنترل بوش و اورینگ بلوک سیلندر
 7. کنترل پیستون و رینگهای پیستون
 8. کنترل پیچهای سرسیلندر
 9. کنترل قطعات جدید که برای نصب هر سرسیلندر خریداری می گردد از قبیل واشر
 10. سرسیلندر – لوله روغن ریز عایق حرارتی- ترموستات – اورینگ ترموستات و واشر
 11. درب سوپاپ که لازم است از نوع اصلی و استاندارد تهیه شود.
 12. کنترل مونتاژ سرسیلندر بر روی بلوک سیلندر و سفت کردن پیچهای سرسیلندر در
 13. چند مرحله (به صورت حلزونی از داخل به خارج ) مطابق روش توصیه شده شرکت پژو ، از ایجاد هر گونه بادکردگی برروی واشر سرسیلندر که باعث نشتی می گردد
 14. جلوگیری بعمل می آورد.
 15. کنترل فشار روغن موتور
 16. کنترل فشار کمپرس سیلندرهای موتور

مرکز پخش انواع سرسیلندر خودروهای تولید شده ایرانخودرو و سایپا در جنوب کشور

مشتری گرامی / استاد کار محترم

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما برای خرید این محصول ، مواردی به اختصار جهت نصب و مونتاژ سرسیلندر به شرح زیر ارائه مینماید:

 1. کنترل صحت قطعات زیر مجموعه مونتاژی : در تهیه قطعات زیر مجموعه سرسیلندر ، دقت لازم بعمل آید که قطعات استاندارد استفاده شود . این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال استفاده از قطعات غیر استاندارد نمی پذیرد
 2. کنترل تابیدگی کف سرسیلندر : کف سرسیلندر مجاز می باشد حداکثر 0/05 تابیدگی داشته باشد که بصورت 100 ٪ در خط تولید کنترل میگردد لذا جهت اطمینان میتوان با استفاده از یک خط کش صافی و فیلر 0/05 میزان تابیدگی را در شش جهت کنترل نمود
 3. کنترل ابعادی کاسه نمد ساق سوپاپ : قطر محل آببندي کاسه نمد ساق سوباب ( لاستیک سویاب ) و قطر ساق سوپاب ها مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در صورت وجود مغایرت در اندازه لبه آببندی ، از استفاده کاسه نمد مربوطه جلوگیری بعمل آمده و نسبت به تهیه کاسه نمد استاندارد اقدام نمایید. شایان ذکر است جنس اصلی کاسه نمد وایتون میباشند استفاده از کاسه نمد غیر استاندارد باعت روغن سوزی موتور و خروج بیش از حد دود از اگزوز موتور میشود
 4. کنترل سوپاپهای دود و هوا : سوپاپهای دود و هوا حتما از نوع استاندارد باشند و از لحاظ لقي مجاز بین ساق سوپاپ و گیت سوپاپ دقت لازم بعمل آید . در صورت مشاهده هر گونه لقی و یا سفتی بیش از حد مجاز نسبت به تعویض سوپاپ اقدام نمایید
 5. کنترل فنر سوپاپ : در خصوص فنر سوپاپ رعایت موارد از اهمیت بسزایی برخوردار است
  فنر.فنرسوپاپ انتخاب شده می بایست از نوع استاندارد باشد . از بکار گیری فنرهای غیر استاندارد و مستهلک شده خودداری بعمل آید
 1. فنر سوپاپ نبایستی بصورت کج بر روی تکیه گاه خود قرار گیرد زیرا در موقع باز شدن سوپاپ ، نیروی جانبی به ساق سوپاپ وارد شده و باعث ساییدگی گیت و تغییر شکل آن بصورت شیپوری می گردد که نتیجه آن ایجاد سرو صدای سرسیلندر و روغن سوزی موتور می باشد
 2. هنگام نصب دقت شود که سطح تکیه گاه فنرسوپاپ بر روی سر سیلندر ، عاری از هر گونه پلیسه و برآمدگی بوده و فنر در جای خود به صورت صاف و عمودی قرار بگیرد
 3. کنترل طول آزاد فنر
  طول آزاد فنر قبل از مونتاژ بر روی سر سیلندر مورد کنترل قرار گیرد، این طول به اندازه می باشد
 4. کنترل نیروی فنر
  نیروی فنر در ارتفاع فشردگی بایستی در محدوده ……………….باشد، همچنین در ارتفاع فشردگی میبایستی در محدوده قرار گیرد
 5. پیشنهاد می شود با تعویض هر سر سیلندر ، فنرهای سوپاپ آن نیز تعویض گردد
 6. کنترل لقي شعاعی و محوری میل سوپاپ : در هنگام مونتار میل سوپاپ بر روی سر سیلندر دقت فرمایید که محدوده لقي مجاز شعاعي ……………………. ومحدوده لقي مجاز محوری باشد در صورت مشاهده هرگونه قفل شدگی نسبت به تعویض میل سوپاپ و استفاده از قطعه میل سوپاپ استاندارد اقدام فرمایید
 7. کنترل چرخش میل سوپاپ پس از مونتاژ مجموعه سرسیلندر: قبل از مونتاز مجموعه سرسیلندر بر روی موتور به مقدار لازم روغن از سوراخ کپه ياتاقانهای سرسیلندر تزریق نموده تا در هنگام گردش میل سوپاپ ، اطمینان از عدم قفل شدگی میل سوپاپ حاصل گردد و در صورت کار کرد صحیح سیستم روغن کاری بین کپه ياتاقانها و ژورنالهای میل سوپاپ هیچ گونه اثر داغی و قفل شدگی بوجود نخواهد آمد
 8. کنترل تابیدگی سطح بالای بلوک سیلندر : سطح نشست واشر سرسیلندر بر روی بلوک سیلندر بایستی توسط خط کش صافی و فیلر …………. کنترل گردد، در صورت مشاهده تابیدگی بیش از حد مجاز …………. بایستی بلوک سیلندر تعمیر و یا تعویض گردد
 1. کنترل مونتاژ بوشهای سیلندر بر روی بلوک سیلندر بدون وجود اورینگ
 2. کنترل صحت قرارگیری بوش بر روی بلوک سیلندر
  مونتاژ بوش سیلندر بر روی بلوک سیلندر و بررسی ارتفاع حداقل 4 نقطه از سطح هر بوش نسبت به سطح بلوک سیلندر ماگزيمم به میزان
 3. کنترل ارتفاع سطح بوشها نسبت به سطح بلوک سیلندر
  سطح تمامی بوشها نسبت به سطح بلوک سیلندر بایستی بالاتر بوده و در محدوده بالاتر از سطح بلوک سیلندر قرار بگیرد ، در غیر اینصورت بایستی بوشها تعویض گردد
 4. کنترل اختلاف ارتفاع سطح بوشها نسبت به یکدیگر
  اختلاف ارتفاع مجاز سطح هر بوش به بوش مجاور حداکثر به میزان ………… .می باشد در غیر اینصورت بوش مورد نظر بایستی تعویض گردد
 5. کنترل سیستم خنک کاری موتور شامل : عدم نشتی رادیاتور ، تمیز بودن پره های رادیاتور ، عدم نشتی و باد کردگی شیلنگهای رادیاتور ، اطمینان از سلامت قطعات فن ، رله فن ، سنسور دمای آب ، ترموستات ، واتر پمپ و صحت اتصال کابل منفی باطری به موتور
 6. کنترل سیستم روغن کاری موتور شامل : صحت قطعات لوله روغن ریز ، سنسور فشار روغن ، اويل پمپ ، وجود حداقل فشار روغن در مدار روغنکاری
 7. از قرارگیری صحيح واشر سرسیلندر بر روی بلوک سیلندر اطمینان حاصل نمایید . نصب غیر صحیح و یا استفاده از واشر غیر استاندارد موجب داغ شدن موتور و سرسیلندر می گردد
 8. هنگام مونتاژ سرسیلندربایستی سطح زیر گل پیچ به روغن آغشته شود تا نیروی اصطکاک بستن پیج کاهش یابد
 9. هنگام مونتاژ سرسیلندر بر روی بلوک سیلندر می بایستی از پیچ های سالم و استاندارد استفاده شود و همچنین هنگام نصب بایستی از خمیر و چسب مخصوص بر روی رزوه ها جهت آببندی و جلوگیری از زنگ زدگی استفاده نمود

1. مونتاژ پیچهای سرسیلندر حتما بایستی طبق مراحل زیر به صورت حلزونی از داخل به خارج ( جهت عقربه های ساعت ) انجام شود

تذکر : روش فوق برای استفاده از پیجهای سر ستاره ای میباشد . جهت مونتاز بایستی از تور کمتر مناسب و آچار بکس و رابط تورکمتر زاویه ای استفاده نمود

 • تمامی پیجهای سرسیلندر را با آچار به کف میرسانیم
 • مطابق شکل تمامی پیچها را به ترتیب بصورت حلزونی تا ……… سفت می نماییم
 • پیح شماره 1 را شل می کنیم
 • پیج شماره 1 را به اندازه سفت می کنیم
 • با استفاده از آچار گشتاور زاویه ای پیج شماره 1 را به اندازه 107 درجه سفت می کنیم
 • مراحل 3 تا 5 را به ترتیب برای 9 عدد پیج دیگر انجام می دهیم
 • پیچ شماره 1 را به اندازه 100 درجه دیگر سفت می کنیم
 • عدد پیج دیگر را به ترتیب با روش حلزونی 100 درجه دیگر سفت می نماییم
 • بیج شماره 1 را به اندازه 100 درجه دیگر سفت می کنیم
 • 9عدد پیج دیگر را به ترتیب با روش حلزونی 100 درجه دیگر سفت می نماییم

پس از این مراحل ، سفت کردن پیچهای سرسیلندر بصورت صحیح و اصولی ( مطابق روش توصیه شده بژو » انجام شده است و از هر گونه باد کردگی بر روی واشر سرسیلندر که باعث نشتی می گردد ، جلوگیری به عمل می آورد

2. هنگام مونتار سرسیلندر لوله روغن ریز را از لحاظ ظاهری ( عدم ترک و شکستگی و باز بودن مسیر روغن ) کنترل نموده در صورت نیاز تعویض گردد

1. بعد از مونتاژ سرسیلندر بر روی موتور و قبل نصب درب سوپاپ حدود 0/5 لیتر روغن مناسب بر روی گبه های ياتاقان و محفظه های روغن سرسیلندر تزریق گردد تا در هنگام گردش اولیه میل سوپاپ ، اثر داغی در قسمت كپه ياتاقانها بوجود نیاید و از قفل شدگی میل سوپاپ جلوگیری گردد

2. از ترموستات نو و اصلی با دمای کارکرد 83 درجه استفاده شود . نصب ترموستات در دمای استاندارد باعث کاهش مصرف سوخت ، کاهش فرسایش موتور و کارکرد بهتر موتور میشود

مونتاژ در پوش سوپاپ بر روی سرسیلندر

 • محل قرارگیری در پوش سوپاپ بر روی سیلندر را تمیز می کنیم
 • واشر لاستیکی را در شیار در پوش سوپاپ قرار دهید و دقت نمایید هنگام مونتاژ درپوش سوپاپ بر روی سرسیلندر واشر لاستیکی جابجا نشود
 • مهره های نگهدارنده در پوش سوپاپ را کنترل کرده مطمئن شوید که واشر آببندی آنها سالم باشد
 • ابتدا مهره های در پوش سوپاپ بصورت حلزونی از داخل به خارج به ترتيب مطابق شکل به میزان بسته شود
 • سپس مهره های درپوش تسوياب بصورت حلزونی از داخل به خارج به ترتیب مطابق شکل با گشتاور بسته شود

3. هنگام مونتاژ بقیه قطعات موتور دقت شود که تمامی قطعات بصورت صحیح در محل خود قرار گرفته باشد

4. سیستم روغنکاری موتور از روغن مناسب و مورد تایید کارخانه خودرو ساز ، پر شود

5. سیستم خنک کاری موتور از محلول 50 ٪ آب بدون املاح ( آب مقطر ) و 50 ٪ ضد یخ پر و سیستم هواگیری شود

6. کنترل دمای موتور : زمانی که دمای آب موتور به 83 درجه سانتیگراد میرسد با باز شدن ترموستات آب وارد رادیاتور میگردد و لوله ورود آب به رادیاتور گرم میشود و باعث خنک شدن موتور میگردد و در ادامه با گرم شدن موتور فن رادیاتور روشن شده که باعث میگردد دمای موتور در محدوده -95 85 درجه بماند

1. کنترل فشار روغن موتور : در حالیکه موتور گرم شده و دمای روغن به 80 درجه سانتیگراد رسیده است در دور موتور ……….4000 دور بر دقیقه ، فشار روغن بایستی حداقل بار باشد ، چراغ اعلام خطر فشار روغن در فشار حداقل 0/8 بار روشن می شود

کنترل فشار کمپرس سیلندرهای موتور : هر گونه نشتی می تواند باعث کاهش فشار کمپرس سیلندر و در نتیجه کاهش راندمان موتور گردد . مقدار فشار کمپرس سیلندر موتور بایستی بین باشد و نبایستی بین سیلندر ها تفاوتی بیش از 10 % وجود داشته باشد

درصورتیکه کمپرس فقط یک سیلندر پایین باشد اشکال در سوپاپ آن سیلندر می باشند

درصورتیکه کمپرس دو سیلندر کنار هم پایین باشد اشکال در واشر سرسیلندر می باشد

درصورتیکه کمپرس همه سیلندرها پایین باشد اشکال در رینگ پیستون بابوش سیلندر با پیستون می باشد

در صورت پایین بودن فشار کمپرس یک سیلندر ، می بایستی مقدار روغن از محل نصب شمع در محفظه احتراق تزریق نموده و مدتی صبر کرد و سپس فشار کمپرس آن سیلندر را اندازه گیری نمود و در صورت افزایش فشار کمپرس رینگهای پیستون آن سیلندر دچار نشتی می باشد در غیر اینصورت نشتی از محل واشر سرسیلندر یا سوپاپ می باشد

دانلود کاتالوگ راهنمای نصب سرسیلندر دارسو

آثار ماندگار وب فارسی
فهرست
ارسال پیام
1
مشاوره رایگان
سلام
مشاوران ما آنلاین و آماده پاسخگویی میباشند